Aplikace Outlook Web Access se nezinicializovala. Byla zaprotokolována událost, která správci systému umožní vyřešit tento problém. Obraťte se na pracovníky technické podpory vaší organizace.
Exchange Active Directory Topology Service on server localhost cannot be contacted via RPC interface. Error 0x6D9.

Show details